REGISTRACE V KLUBU

  • Členem klubu se může stát každý po schválení členy klubu a zaplacení ročního příspěvku 200 kč na chod klubu.
  • Příspěvek bude použit na zaplacení webhostingu a web domény. Ze zbytku peněz se prozatím hradí nákup občerstvení na zahájení a ukončení sezóny u ohně. Později použijeme klubové příspěvky plus sponzorské dary k nákupu vybavení k otužování ( Osušky, ponča atd...)
    - Přihlášku do klubu je možné si vyzvednout každou neděli na společném otužování v Hrádku nad Nisou na Kristýně v 15:00.
  • Jako člen klubu máš možnost podílet se na organizaci klubových záležitostí, účastnit se klubových tréninků, společných akcí a výroční schůze. V neposlední řadě také nosit oblečení s logem našeho klubu.
  • Jako člen klubu nemáš povinnost se účastnit společných akcí. Mnoha stávajícím členům nevyhovuje z jakýchkoliv důvodů hromadné mrznutí ve vodě a preferuje poklidné mrznutí jen s vlastní hlavou... Jednou za čas, je ale změna dobrá a tak se vidíme třeba pouze na zahájení a ukončení sezóny při opékání buřtů... Nikdo nikoho do ničeho nenutí, každý to má rád jinak. Někdo plave, někdo stojí, někdo má rukavice a čepici, někdo jde bez plavek :), Někdo je ve vodě pár sekund jiný 10 min....
  • Pokud nejsi Čech také nevadí, máme v klubu mnoho kamarádů z Německa a také z Polska. Přijď kteroukoliv neděli v 15:00 na Kristýnu k molu, okoukni to a uvidíš : )
  • Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
  • Člen má především právo účastnit se členské schůze, hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování.