REGISTRACE V KLUBU

Pokud máš zájem stát se členem klubu, kontaktuj nás e-mailem, nebo vyplň formulář, který najdeš v  kontaktech. O přijetí nového člena spolku rozhoduje členská schůze. Výše členských příspěvků je 200 Kč ročně. Členská schůze se koná min. jednou ročně, nebo mimořádně podle potřeby kdykoliv.


  • Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
  • Člen má především právo účastnit se členské schůze, hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování